Vishetsakademin

Utifrån vårt livslånga intresse för filosofiska och existentiella frågor erbjuder vi stöd i form av samtal och handledning på flera olika områden. Dessutom föreläser vi gärna, och åtar oss också uppdrag som gäller faktagranskning av böcker och liknande. Kontakta oss för mer information!

Ledarskap och organisation

  • Mentorskap
  • Handledning
  • Föreläsningar
  • Utbildningar

 

Existentiell vägledning och personlighetsutveckling

  • Samtal och vägledning vid existentiell problematik och livsfrågor
  • Filosofiska samtal

 

Konsult- och sakkunniguppdrag

  • Faktagranskning av dokument, kompendier och bokmanus.
  • Föreläsningar och utbildningar inom filosofi, medicin, hälsa, vård, och om människan, exempelvis ”Människan – vem är hon?”.
  • Diagnostik inom neuropatologi och rättsmedicin.

Biofas AB
Vretavägen 19, 755 91 Uppsala

kontakt@biofas.se

Telefon 070-850 44 56 eller 072-166 22 55
Org.nr 559167-3222

 

Webbplatsen är utvecklad av Linder Kultur & Kommunikation AB